Naast ons gezin en werken in mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan wat soms wel sociaal ondernemerschap of “maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO) wordt genoemd. In mijn geval geef ik daar invulling aan door als vrijwilliger Taalcoach te zijn in mijn woonplaats. Concreet houdt dat in dat ik een gezin uit Syrië ondersteun bij de voorbereiding op hun inburgeringsexamens. Op deze manier hoop ik dat zij wat betreft de Nederlandse taal en gewoonten snel hun weg zullen vinden. Op mijn beurt kan ik mijn passie voor taal en het begeleiden van mensen combineren. En ik leer tegelijk veel over hun cultuur.

Dankbaar werk dat ik iedereen kan aanbevelen.

Mocht je hier ook belangstelling voor hebben, kijk dan eens op internet bij Taalcoach projecten in je woonplaats.

Ammar Kwefati